+886.3.560.1777

Chinese

IC設計產業聯誼午宴

一個專屬IC設計產業菁英領袖的交流盛宴,提供給產業領袖們拓展人脈、互相交流的平台,讓我們一同擎畫IC設計產業美好未來。

 

日期:2017年9月15日(星期五)

時間:12:00-13:30 (11:30報到)

地點:寒舍樂樂軒 歡樂廳 / 南港展覽館三樓 

* 此活動採邀請制

 

主辦單位:

 

協辦單位:

       

            

     

贊助單位:

 

 


聯絡人

SEMI Taiwan

胡小姐  Fifi  Hu

Tel: 886.3.560.1777 ext.302

E-mail: fhu@semi.org

 

Share page with AddThis